Meny Lukk

Helleristningene på gården Stykket viser avbildninger av fem hjortedyr, flere av disse er sikre elgfigurer. Disse ristningene stammer trolig fra en tidlig del av yngre steinalder (ca. 4000–1800 f.Kr.). Feltet ligger ca. 3,5 km vest for fergeleiet ved Rørvika.

Elgen er et av de vanligste dyr som er avbildet på helleristninger fra steinalderen i Norge. Det fins flere tolkinger av slike helleristningsbilder. Tidligere ble slike figurer ofte satt i forbindelse med magiske krefter som kunne hjelpe til med å få kontroll over de avbildete dyra. Noen ganger er slike dyrefigurer tolket som symboler som en stamme kunne identifisere seg med, et totem. I de senere år er slike dyr også sett på som spesielle kraftdyr, som kan være hogd inn i berget av sjamaner.

Helleristningsfeltet er tilrettelagt for publikum med skilt og elektronisk informasjon for mobiltelefon. Det er også tilrettelagt for rullestolbrukere.

https://youtu.be/EzcJ9D8xoac
HELLERISTNINGENE PÅ STYKKET