Meny Lukk

Gården Rein har en tidsdybde fra arkeologiske funn til vitne om tro og samfunnsutvikling. Gårdsnavnet og beliggenheten samt funn av gravhauger og røyser tyder på at Rein kan være en av de tidligste bosatte trøndelagsgårdene fra bronsealderen for om lag 3000 år siden. Skule Bårdsøn opprettet et kloster her på 1200 tallet og ruinene etter klosterkirken er nylig restaurert i regi av Fortidsminneforeningen og Riksantikvaren. Horneman slekten har eid gården siden 1704 og er fremdeles i slekten i dag. Gårdens hovedbygning ble bygd på 1700-tallet og 3 av rommene med interiør er fredet. Reinshaugen som var gårdens parkanlegg er et flittig brukt turområde av allmennheten. Rissa Bygdemuseum eier Borgstua og har Bojer-museum i meieribygningen. Fortidsminneforeningen eier ruinene og grunnen de står på. Reins Kloster (området og bygninger med enkelte rom og inventar) ble vedtaksfredet i 2014. Området, bygningene og ruinene har ulike typer vern.

https://youtu.be/hVn5Oe-6CAM
REINSKLOSTER
https://youtu.be/KvloZIpzBSM
GAMMELHAGEN VED REINSKLOSTER
https://youtu.be/Nk3iN7Y5Dd0
HOVEDBYGNINGEN PÅ REINSKLOSTER
https://youtu.be/Cy7pjkZB_X8
BIBLIOTEKET PÅ REIN
https://youtu.be/4urWU93FD_E
Nyere forskning på Reinskloster
Trøndelag fylkeskommune