Meny Lukk
Flyta

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (Kulturminneloven §2).

Enkelte kulturminner har fått et eget skilt og en egen QR-kode som lastes ned via mobiltelefon og nettbrett, også kalt Kulmin. Her dramatiserer vi kulturarven og gjør den levende gjennom tekst, lyd, video og bilde. Fortellingene er basert på vitenskap og kulturhistorisk og arkeologisk faktamateriale. Historiene formidles gjennom dramatisering, humor og andre fortellergrep. Kulmin er Trøndelag fylkeskommunes strategi for digital formidling av kulturminner.

Hvordan fungerer Kulmin ute i landskapet på tilrettelagte kulturminner?

  • Ved kulturminnet møter du et skilt med kortfattet informasjon
  • Skiltet har også info om Kulmin – nettadressen til Kulmin-videoen, og en QR-kode du kan skanne
  • Videoene ligger fritt på Youtube og kan deles via sosiale medier, brukes i undervisning osv.