Rissaraset var et leirskred i tidligere Rissa kommune, Trøndelag, 29. april 1978.
Raset omfattet 330 dekar og 5-6 millioner m³ leire, og skredgropen var nær 1,5 km lang. Det gikk med sju gårder og fem eneboliger i skredet. Av de 40 personer som oppholdt seg innenfor rasområdet, omkom én person. Raset startet lørdag klokken 14.10 i forbindelse med graving til et utbygg på driftsbygningen på gården Fissøya. Raset gikk ned til strandkanten i innsjøen Botn. Det store omfanget skyldes at grunnen bestod av kvikkleire. Skredet var det største som rammet Norge på 1900-tallet. (hentet fra Store norske leksikon, www.snl.no/rissaraset.)

Forfatter og historiker Audhild Brødreskift har skrevet bok om raset. Mer om denne boken kan du lese her.