Meny Lukk

Hysnes fort og Brettingen ble etablert i 1897 som en del av Agdenes befestninger, og var en del av forsvaret av Trondheimsfjorden. Fortet har en sentral rolle i norsk krigshistorie. Anleggene var en del av forsvarsoppbygningen før 1905. Fortet består av fjellanlegg, kanon- og luftvernstillinger, løpegraver mm. Leirbebyggelsen har som helhet høy grad av opprinnelighet. Det sentrale forlegningsområdet framstår i tillegg som et svært enhetlig bygningsmiljø og er et godt eksempel på fortsbebyggelse fra perioden rundt første verdenskrig. De tre moniermagasinene som ble oppført i 1898 har spesiell militærhistorisk og antikvarisk interesse. Tyskerne overtok fortet i perioden 1940-1945 og ble forsterket med nærforsvarsstillinger, luftvernstillinger, bunkere mm. Fra 1945 tok Kystartilleriet over anleggene. Fortet ble offisielt lagt ned i 1998. Hysnes militære museum ligger i området, og er en viktig formidler av historien om Hysnes fort. Det er bygninger med eksteriør og interiør som er fredet.