Meny Lukk

RØDBERG TÅKEKLOKKE

Rødberg tåkeklokke ligger på Rødberg, Stadsbygd. Tåkeklokken ligger der tidligere Rødberg fyrstasjon lå. Fyret ble nedlagt i 1902. Rødberg tåkeklokke ble bygd i 1919 og nedlagt i 1986. Den er bygget etter standardtegninger og er av samme type som de fire andre bevarte tåkeklokkene i landet. Fyrstasjonene og tåkeklokkene langs kysten er markante kulturminner som på en spesiell måte er med på å karakterisere Norge som kyst- og sjøfartsnasjon. Fyrstasjonene har både kulturhistorisk og arkitektonisk verdi; kulturhistorisk ved deres tilknytning til sjøfart, fyrvesen og kystkultur og arkitektonisk ved deres særegne form og plassering. Oppbyggingen og utviklingen av et landsomfattende fyrsystem med over 200 fyrstasjoner spredt langs hele kysten, er et av de mest omfattende prosjekter den norske stat har gjort. (Kulturminnesøk.no). Tåkeklokka eies av Museet Kystens Arv.

https://youtu.be/XwgD8QIgLi0