Meny Lukk

Det har bodd mennesker i Indre Fosen i lang tid. Mange spor er forsvunnet i tidens løp. Eldre bosetningen i Indre Fosen kommune, ligger konsentrert langs sjøen: Råkvåg, Fevåg, Hasselvika, Årnseth, Rein, Stadsbygd, Vanvikan, Seter/Hindrem og Leksvik (fig. 1). Denne figuren representerer spor av bosetning uansett tidsperiode. Hvis vi ser på fordeling av eldre bygninger (SEFRAK), ligger disse mer jevnt spredt langs hele kystlinja, samt oppover langs Ytterelva og Innerelva i Leksvik, og oppover Skaugdalen (fig. 2). En del eldre bygninger finnes også i området rundt Storvatnet, rundt hele Botn og på Hermstad.

Figur 1: Aktivitetsområder, gårdstun, kokegroper, demningsanlegg, ovnslokalitet
Figur 2: SEFRAK-registrerte bygninger.