Meny Lukk

Gamle veger og vegfar er historiens fysiske spor etter kontakt mellom mennesker, samferdsel og kommunikasjon. Hvor stiene grodde fram, hvor veiene ble anlagt, og hvordan de ble bygget vitner om samfunnsutvikling, endring i bosetningsmønster, teknologisk utvikling, næringsutvikling og handel. Bevarte veger og vegfar er viktige kulturminner som gir oss innsikt i ulike sider ved vår historie. Mange av de gamle stiene og vegene er i dag også viktige ferdselsårer for friluftslivet. [1]

[1] Jan Adriansen: Gamle veger og vegfar. En håndbok i vern og tilrettelegging. Statens vegvesen. 2021