Meny Lukk

Kåre Nøstvold (1919-1981) fra Leksvik var en norsk offiser med fenriks grad, motstandsmann og etterretningsagent
for forsvaret av Norge under den annen verdenskrig.

Nøstvold ble tidlig engasjert i motstandskampen i Norge under den annen verdenskrig. Han flyktet over til Sverige og reiste senere over til England der han fikk sin utdannelse som telegrafist.

I 1943 ble han, sammen med Arnfinn Grande, sluppet i fallskjerm over Austdalen mot Storfjellet i Åfjord på Fosenhalvøya. Deres hovedoppgave var utplassering av en radiosender for å overvåke tyske interesser i Trøndelag, med direkte rapporteringer til Storbritannia under navnet til radiostasjonen CANOPUS.

Nøstvold sto bak sabotasjen mot ubåtbunkerne Dora 1 og 2 på Nyhavna i Trondheim i 1943. Han rapporterte direkte til London om åpningen av bunkeren. Tiltak ble satt i verk den 24. juli 1943 da 41 britiske B-17 F fly bombet Trondheim med Nyhavna som mål. Luftangrepet varte i 45 minutter med sterkt luftvernskyts fra tyske stillinger rundt omkring i Trondheimsdistriktet. Angrepet resulterte i at 42 tyske soldater ble drept og at 8 nordmenn mistet livet.

Da Nøstvold og Grande mistet slippet fra flyet fra Storbritannia, ble det gått manngard på Fosenhalvøya for å finne det. Senere ble droppet funnet, men med uheldig og negativ kontakt klarte angiveren Karl Ludvig Adding å bringe senderen til Trondheim fra Leksvik med båt. Med sine kontakter i Gestapo i Trondheim kom han i kontakt med Gemmecke og Gerhard Flesch. De sørget for radiosenderen kunne sende telegram til London via Nøstvold.

Senere fikk Nøstvold advarsler fra London-etterretningen om at hjemmefrontlederen Adding ikke tilhørte norsk etterretning og om at han måtte være forsiktig. Dette resulterte i at kontakten opphørte.

Nøstvold hadde en svært aktiv rolle i motstandskampen i Trøndelag under den annen verdenskrig. Han mottok en rekke utmerkelser, Nøstvold ble tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren. Av britene ble han hedret med King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom.

Kilder og litteratur:

Om Kåre Nøstvold på Wikiwand

Fosna-Folket 24. desember 2009

Fosna-Folket, artikkel skrevet av Alexander Killingberg, fredag 12. juli 2019

Om Kåre Nøstvold på Wikipedia 

Asbjørn Øksendal: Operasjon Oleander : Gestapo i Trondheim og Leksvik-affæren 1942-44, 1968

Asbjørn Øksendal: Lurøy-affæren : etterretningsoffiser ved F.O. II John Kristoffersen 1943-1944, 1989