Meny Lukk

Leksvik kirke er en laftet langkirke med 300 sitteplasser. Kirken var i sin tid rødbredt (med en blanding av rødkritt og tjære), men er i dag hvitmalt. Den hadde opprinnelig ikke vinduer i nord som nå, men det skal finnes merker etter en dør under bordkledningen.

Interiør og inventar
Det er galleri i vest og et lite stykke langs nord- og sørveggen, med oppganger til hver side av orgelet rett innenfor inngangen. Koret åpner seg mot skipet i sin fulle bredde, og korgulvet er hevet tre trinn over skipets gulv. Laftetømmeret er bart i koret, mens skipet har stående panel som er

malt. Prekestolen og døpefonten er fra 1600-tallet, som kirken. Førstnevnte skal være skåret av en Ole Biltsnider, og himlingen er datert 1670 og bærer Kristian Vs monogram. Stolen har evangelistsymboler. Den var overmalt, men ble renset og fikk farger i stil med altertavlen av Ola Seter i 1952.

Ole Biltsnider skar også altertavle til kirken. Årstallet 1671 skal ha vært å finne på den, men det er bare bruddstykker igjen av tavlen. Tavlen ble kassert ved en ombygging i 1858. Dagens tavle har en fortid som epitafium
og ble kjøpt fra menigheten i Melhus rundt 1900 og ble restaurert i 1952.
Teksten på tavlen lyder: «Salige er de, som bor i dit Hus.» (Salmene 84, 5)

Kilder og litteratur: