Meny Lukk

Indre Fosen kommune med sin lange kystlinje har naturlig nok mange kulturminner knyttet til liv og virke ved sjøen. Kystaktiviteten har en klar sammenheng med hvor det ble etablert handelssteder. Kaier og havner ble naturlige knutepunkt for kommunikasjon da sjøen var hoved-ferdselsåre.