Meny Lukk

Teksten er hentet fra wikiwand.

Martin Adolf Salbubæk (født 22. desember 1891 på Hårberg i Hasselvika i Rissa, død 23. oktober 1946) var en norsk småbruker og politiker, stortingsmann for Arbeiderpartiet.

Han vokste opp i en liten stue på Sandahaugen i Hasselvika. Han jobbet på jorda og med fiske helt fra barneårene av. Han drev fram småbruket Salbubekken i Fevåg i Stjørna, der han selv dyrket opp 50 mål jord og bygget de hus som trengtes på bruket. Ved siden av småbruket drev han sildefiske.

Han ble medlem av DNA i 1910, og var etter hvert en svært aktiv organisator i partiet. Han sto bak stiftelsen av flere DNA-lag. Ved partisplittelsen i 1923 fulgte store deler av partiet i Trøndelag fløyen som støttet Kominterns linje, og ble med i Norges Kommunistiske Parti. Salbubæk var medlem av NKP et par år før han fant tilbake til DNA.

Fra 1922 satt han i Stjørna herredsstyre. Der ble han gjenvalgt i 1925, 1928 og 1934, og hadde flere offentlige tillitsverv.

I 1934 ble han valgt inn på Stortinget som 6. representant fra landdistriktene i Sør-Trøndelag fylke. Han ble gjenvalgt i 1937. I begge periodene satt han som medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen. I den siste perioden deltok han også i Sosialkomiteen.

Under andre verdenskrig ble Salbubæk arrestert i 1943 og tilbrakte resten av krigen i norske og tyske fangeleirer fram til freden. I midten av april 1945 kom Salbubæk til Sverige. Han fikk harde påkjenninger i leirene, og i 1945 frabad han seg gjenvalg som stortingsmann. I 1946 døde han etter en hjerneoperasjon på Rikshospitalet.

Referanser

  1. Stortinget og statsrådet : 1915–1945. B. 1 : Biografier, side(r) 619[Hentet fra Wikidata]
  2. DIS, Gravminner i Norge
  3. Bjørkvik, Astrid Marit (1988). Rissa bygdebok. Bind I: Gårds- og slektshistorie for Hasselvika: Gnr. 1–12 (nå 138–127). Utgitt av Rissa bygdeboknevnd. Trondheim. s. 151.
  4. «Salbubæk, Adolf», Arbeidernes Leksikon, bind VI, Oslo 1936
  5. «Stortingsmann Salbubæk død»Arbeidets Rett: 2. 28. oktober 1946.