Meny Lukk

Bojer og Heimtun

Første gang det er referert til Johan Bojer i protokollene til ungdomslaget er allerede i stiftelsesåret 1895. Da var det opplesning fra avisen Breidablikk og Bojers «Ungdommene og ideerne». Da var Johan Bojer 23 år gammel. Breidablikk var en ungdomslagsavis som ble utgitt relativt ofte og det etablerte seg en forfatterkrets rundt avisa som hadde sine litterære tekster på trykk.

Siden diskusjon og debatt var en viktig del av ungdomslagets møter så ble det også en diskusjon om denne teksten siden den tydeligvis hadde handlet om Darwins utviklingslære. Det falt ikke i god jord hos lærer Ræder som mente at Bojer hadde «her fløiet for høit». Han trodde ikke at folk hadde kjennskap til Darwin, at det var nødvendig å skrive i et ungdomsblad om ham. Da svarte Andreas Berg (sersjant) Blant annet var det referert til at man «kunde fare indover ti Indherred, saa fikk man nok høre at ungdommene hadde kunnskap om Darvwins utviklingslære». Men til det parerte Ræder at han hadde oppholdt seg mer på Innherred enn Berg og hadde intet hør om darwinismen. den lærtes ikke paa almenskolen og heller ikke paa de høiskoler – Ordføreren: ”Jo det gjør den! Der gives undervisning i darwinismen. Ræder trode ikke, at Berg havde noget videre kjendskab til darwinismen efter det, han nu havde hørt.

 

Det var flere kontaktpunkt, opplesinger og diskusjoner. Bojer kom på besøk, laget satte opp teaterstykker, Johan Bojer igangsatte bygging av lofotbåt som dessverre endte i en disputt mellom Stadsbygd Ungdomslag og Rissa Ungdomslag.

Her fra lagsprotokollen i 1935:

  • skriv frå fru Thora Vaa der ho seier:

”De har vel  ….. inntrykk av at far min, Bojer er umåtelig gla i heimbygda si, og i Rissa u.l. især. Jan han vilde vel helst være til stede på hvert møte De har i laget, men siden det ikke lar seg gjøre, har jeg tenkt på om han kunde få vere me der på en annen måte. Mannen min har gjort en byste av han og så vilde jeg høre om dere kunde ha lyst på et eksemplar av den til ungdomshuset. … Vil De ha den, skriver De et par ord, så skal jeg sende de opover.»

Ærbødigst

Thora Vaa

 

Tilbudet vart mottatt med takk, og bysten befinner seg nå hos Rissa Bygdemuseum.

Ungdomslaget holdt fest andre påskedag i møtehuset. Lensmann Krag holdt avdukingstale over Johan Bojers byste som er gitt til UL av kunstneren Dyre Vaa og frue.

I sin tale minte foredragsholderen om «kva Bojer gjenom sine bøker har skildra heimbygda si (Rissa) og bore den fram ute i verda. Han vona at UL ved denne gåva vilde binnast fastare ind til diktaren Bojer både åndeleg å kulturelt. Vidare var det spellframsyning (Brurefolket). Grundet at ein av spellarne ikkje møtte måtte på stedet ombyttes roller, og spele gjekk avdi grunder mindre bra.»

(Teksten er hentet fra leder i Rissa ungdomslags tale på 150-feiringen for Johan Bojers fødsel i mars 2022)

Ingunn Rokseth, dagens leder i Rissa UL sier:

«uten tvil så har det vært en rød tråd rundt Bojer og ungdomslaget helt til i dag. Bojers verk og betydning for laget og ellers lever i beste velgående. Det er naturlig nok for ungdomslagets del i form av teateroppsetninger som Den siste viking, Vår egen stamme og Folk ved sjøen. Sistnevnte skal settes opp igjen nå i august (2022). Etter en opptelling så kommer jeg fram til at vi har satt opp eller vært medvirkende til over 11 oppsettinger etter romanene bare siden 1993. Vår egen stamme er også satt opp i USA som «The Emigrants», med forestillinger i Nord-Dakota og Minnesota.  Vi spekulerer også i om lagets oppsetting av Den siste viking i fjæra på Kvithylla i 1932 under Trøndelagsstevne, var Trøndelags første friluftsteater? Romanene er historiske, men også tidløs. Vi kjenner oss fremdeles igjen. Så kanskje er de like aktuelle om nye 100 år?»